|
Onze directie
Brussels Eye Doctors > Onze directie

Onze directie

De kliniek Brussels Eye Doctors werd in 2002 opgericht door Dr. Jérôme Vryghem. Sindsdien staat hij in voor de algemene leiding. Maar wie is Dr. Vryghem eigenlijk?

  Dokter Jérôme Vryghem
  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Dr. Vryghem is op de eerste plaats een chirurg
 • Dr. Vryghem is geneesheer-specialist oogheelkunde, maar besteedt het grootste deel van zijn medische praktijk aan oogchirurgie, en dit rond drie invalshoeken :
   • refractieve chirurgie
   • cataractchirurgie
   • hoornvlieschirurgie
  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Dr. Vryghem is een ervaren chirurg
 • Dr. Vryghem heeft een jarenlange ervaring op het vlak van oogchirurgie. Hij beoefent deze discipline immers al ongeveer twintig jaar lang en voert jaarlijks zo'n 1500 tot 2000 ingrepen uit.

  Hij is bedreven in alle aspecten van de oogchirurgie en in het bijzonder laserbehandelingen.

  Meer informatie

  Enkele van de vele competenties van Dr. Vryghem zijn :

   • faco-emulsificatie via micro-incisies met intraoculaire lensimplantatie onder topische anesthesie (MICS)
   • extracapsulaire cataractextractie
   • intracapsulaire cataractextractie
   • implanteren van phake intraoculaire lenzen
   • trabeculectomie
   • behandelingen met excimerlaser: PRK, LASIK, Femtolasik
   • pterygiumextirpatie met transplantatie van het bindvlies
   • radiaire keratotomie (RK) of astigmatische keratotomie (AK)
   • fototherapeutische keratectomie (PTK)
   • hoornvliestransplantaties: perforerende keratoplastiek (PKP) of lamellaire keratoplastiek (DALK, DSAEK, DMEK)
   • crosslinking van het hoornvliescollageen via uv-licht
   • inbrengen van intracorneale ringsegmenten (ICRS)
   • operaties om scheelzien te corrigeren

  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Dr. Vryghem heeft als chirurg een passie voor chirurgische technieken
 • De oogchirurgie heeft de afgelopen 20 jaar een ongelofelijke vooruitgang gekend, en dat voornamelijk dankzij de nieuwe chirurgische technieken. Dr. Vryghem volgt deze evolutie niet alleen op de voet, maar draagt er ook actief toe bij door deel te nemen aan talrijke klinische studies, door samen met firma's nieuwe apparatuur te ontwikkelen en door fabrikanten de kans te bieden in zijn kliniek de nieuwe technologieën te testen en te valideren.

  Meer informatie

  Zo koos WaveLight Laser Technologie, een van de meest geavanceerde ondernemingen ter wereld op het gebied van lasertechnologie, de kliniek van Dr. Vryghem (Brussels Eye Doctors) in mei 2003 als "bètasite" "Bètasites" zijn platformen om nieuwe technologieën te valideren en te testen. Ze worden door de industrie gekozen omwille van hun uitmuntende reputatie.

  In 2011 werd Dr. Vryghem door de firma Schwind benoemd tot Worldwide Ambassador en klinisch onderzoe-ker voor de firma's Ziemer (femtosecondelaser) en Physiol (multifocale intraoculaire implantaten).

  In 2011 werd Dr. Vryghem door de firma Schwind benoemd tot "Reference Doctor for Belgium" en ontving Brussels Eye Doctors de titel "Centre of excellence". Hij is tevens klinisch onderzoeker voor de firma's Ziemer (femtosecondelaser) en Physiol (multicofocale intraoculaire implantaten).

  Dat verklaart waarom Dr. Vryghem meermaals de eerste in België is geweest om nieuwe chirurgische tech-nieken toe te passen.

  Meer informatie

  Dr. Vryghem was een van de eerste chirurgen ter wereld die de nieuwe T-CAT-software gebruikte voor be-handelingen met ondersteuning van topografie, wat nuttig kan zijn bij moeilijke herbehandelingen. In 2003 en 2004 deelde hij zijn ervaring tijdens tal van internationale congressen: Brussel, Luik, Parijs, Amsterdam, München, Sevilla, San Diego (USA).

  Dr. Vryghem introduceerde als eerste in België twee nieuwe technieken op het gebied van hoornvlieschirurgie.

   • In december 2005 begon hij met het crosslinken van collageenvezels door middel van uv-stralen (crosslinking via uv), een methode om het hoornvlies te stabiliseren.
   • In juni 2006 maakte hij voor het eerst gebruik van Descemet Stripping and Automated Endothelial Ke-ratoplasty (DSAEK), een techniek om te vermijden dat het volledige hoornvlies moet worden getrans-planteerd (perforerende keratoplastiek) bij patiënten die niet meer kunnen zien als gevolg van een hoornvliesoedeem.

  In oktober 2006 paste Dr. Vryghem als eerste refractieve chirurg in België de femtolasikbehandeling toe. Het betreft een lasikbehandeling waarmee de hoornvliesflap zonder mes, maar met een femtosecondelaser wordt gemaakt. Op die manier verloopt de behandeling nog veiliger en zijn de flaps nog dunner, met een dikte die beter voorspelbaar is.

  In juni 2007 kocht Brussels Eye Doctors als eerste praktijk voor refractieve chirurgie in België een femtose-condelaser van de nieuwste generatie: een Ziemer LDV. Deze laser helpt refractiefouten op een veiligere en meer voorspelbare manier chirurgisch te corrigeren.

  De passie van Dr. Vryghem heeft dus heel positieve gevolgen voor de patiënten in zijn kliniek: zij beschikken altijd over de nieuwste technologieën voor de behandeling van hun oogproblemen.

  Het feit dat Dr. Vryghem het laserplatform van zijn kliniek onlangs nog volledig liet vernieuwen door het uit te rusten met een Excimerlaser van de jongste generatie, namelijk de Schwind Amaris 750S, is daar het beste bewijs van. Met zijn ontzettend grote nauwkeurigheid en uitstekende betrouwbaarheid, vormt de Excimerlaser momenteel de meest geavanceerde en innovatieve laser ter wereld op het gebied van refractieve chirurgie.

  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Dr. Vryghem oefent tal van functies uit
 • Dr. Vryghem is niet alleen directeur van Brussels Eye Doctors. 16 jaar lang leidde hij ook de Dienst Oogheel-kunde van de Kliniek Sint-Jan in Brussel, waarna hij zijn activiteiten naar het ziekenhuis Park Leopold ver-plaatste om er te opereren in de pas opgerichte Eye-Clinic.

  Sinds 1988 is hij lid van het Directiecomité van de Belgian Society of Cataract and Refractive Surgery en tus-sen 2009 en 2012 was hij ook vicevoorzitter van dit comité.

  Als stagemeester binnen de Dienst Oogziekten van het UZ Leuven (KU Leuven), heeft Dr. Vryghem bijgedra-gen tot de chirurgische opleiding van 38 oogheelkundigen sinds 1993. Dr. Vryghem is lid van het redactieco-mité voor het tijdschrift Cataract and Refractive Surgery Today Europe en de International Journal of kerato-conus and other ectatic disorders. Daarnaast is hij ook wetenschappelijk criticus voor de Journal of Cataract and Refractive Surgery en de Journal of Refractive Surgery..

  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Dr. Vryghem is een internationaal erkend arts
 • Dr. Vryghem neemt deel aan talrijke internationale congressen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Hij wordt er vaak uitgenodigd als spreker of als moderator.

  Op internationaal vlak is Dr. Vryghem de organisator van de mondiale expertenbijeenkomst voor de behandeling van keratoconus.

  Op nationaal vlak heeft Dr. Vryghem, als vicevoorzitter van de BSCRS (Belgian Society of Cataract and Re-fractive Surgery) verschillende congressen en live surgery-sessies georganiseerd. Het ging om chirurgische ingrepen waarvan de beelden rechtstreeks werden vertoond voor een publiek van Belgische en buitenlandse specialisten.

  Photo Ingrid DelaisseSluiten
 • Curriculum Vitae
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis ante nunc. Duis purus urna, ultricies eu ultrices sit amet, pulvinar in velit. Nunc mollis cursus nibh, vel sollicitudin mauris placerat vel. Pellentesque auctor commodo diam, vestibulum accumsan magna vestibulum sed.

  • Opleiding
    • 1969 -1975 : Humaniora Latijn-Wetenschappen, Onze-Lieve-Vrouwecollege, Tienen
    • 1975 -1982 : Doctoraat Geneeskunde, KU Leuven
    • 1982 : Diploma Doctor in de Geneeskunde, Heelkunde en Verloskunde, onderscheiding
    • 1982 - 1986 : Specialisatie Oogheelkunde
    • 1982 - 1986 : Assistent aan het UZ Sint-Rafaël, Leuven, onder leiding van Dr. Prof. L. Missotten
    • 1984 - 1985 : Assistent aan het AZ Leiden (Nederland), onder leiding van Dr. Prof. J. A. Ooster-huis
    • 1986 : Diploma Specialisatie in de Oogheelkunde
    • 1987 - 1988 : Specialisatie in de Tropische geneeskunde, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
    • 1988 : Diploma Specialisatie in de Tropische geneeskunde, Prins Leopold Instituut voor Tro-pische Geneeskunde, Antwerpen
  • Beroepsloopbaan
    • 1986 - 1990 : Consultant en ophtalmologie au Département d’Ophtalmologie de l’Hôpital universitaire Saint-Raphaël à Louvain, sous la direction du Professeur Docteur L. Missotten. Spécialisation en chirurgie de la cataracte et du décollement de la rétine
    • 1990 - 1995 : Consultant en ophtalmologie au Département d’Ophtalmologie de l’Hôpital universitaire Saint-Raphaël à Louvain, sous la direction du Professeur Docteur L. Missotten
    • 1989 - 2000 : Consultations au Centre Médicis, Avenue de Tervueren 251, 1150 Bruxelles
    • 1990 - 2012 : Ophtalmologue à la Clinique Saint-Jean, Bruxelles
    • 1996 - 2012 : Chef du Service d’Ophtalmologie de la Clinique Saint-Jean, Bruxelles
    • 1989 - 2002 : Cabinet médical privé, avenue de Tervueren 191, 1150 Bruxelles.
    • Depuis 1993 : Maître de stage, KUL, Louvain.
    • Depuis 2002 : Création et direction d’une clinique privée sous le nom de Bruxelles Eye Doctors, Boulevard Saint-Michel 12-16 à 1150 Bruxelles
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    • BOG-SBO (Belgian Society of Ophthalmology): lid sinds 1986, lid van de Raad van Bestuur van 1992 tot 1996
    • BSCRS (Belgian Societies of Cataract and Refractive Surgeons): lid van de Raad van Bestuur sinds 1988, Vicevoorzitter van 1998 tot 2001
    • SOBEVECO: lid van de Raad van Bestuur sinds 1993
    • American Academy of Ophthalmology: lid sinds 1992
    • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: lid sinds 1986
    • European Society of Cataract and Refractive Surgeons: lid sinds 1992
    • American Society of Cataract and Refractive Surgery: lid sinds 1996
    • International Society of Refractive Surgery: lid sinds 1998
    • SAFIR (Société de l’Association Française des Implants et de la chirurgie Réfractive): lid sinds 2003
  • Talen
    • Frans: moedertaal
    • Nederlands: uitstekende kennis
    • Engels: heel goede kennis
    • Duits: goede kennis
  • Publications et Présentations
    • Maudgal P.C., Vryghem J.C., Missotten L. (Leuven), Autoradiographic study of corneal epithelial regeneration in the rabbit, présenté le 3/6/1983 à Stockholm au meeting de l’European Cornea Society
    • Maudgal P.C., Vryghem J.C., Molemans M., Missotten L. (Louvain), Effect of Topical Acyclovir therapy on experimental herpes simplex keratouveitis, publié dans Archives of Ophthalmology, 103, N9, 1985
    • Vryghem J.C., de Keizer R.J.W. (Leiden), Vaat-en Hartpathologie als oorsprong van oculo-ischaemische processen, présenté le 27/3/1985 au Congrès du Dutch Ophthalmological Society à Rotterdam, extrait publié dans Ophthalmologica 192, 115-116
    • Vryghem J.C., Nietvelt S., Haustrate F. (Leuven), The use of short term visits in a long term eye care program in developing countries, présenté le 18/5/1988 à Lisbonne au VIIIth Congress of the European Society of Ophtalmology, publié dans Ophthalmology Today, Proceedings of the VIIIth Congress of the European Society of Ophthalmology, 755-756, 1988
    • Van Langenhove E., Adriaenssens L., Larminier F., Vryghem J. C., Jansen G., Vergelijkende studie tussen de resultaten van de objectieve refractiemeting door een moderne automaat en van het subjectieve refractieonderzoek door de oogarts, publié dans Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989, 3 / 4, 159-136
    • Vryghem J.C., La cécité dans les pays en voie de développement, un défi pour tout ophtalmologiste, publié dans Actualia Cusi, 3 and 4/1989, publié dans Acta Medica Catholica, 4/1991
    • Jacobs K., Vryghem J.C., Linsen C., Leys A. (Leuven), La maladie de Behçet : une étude de 20 cas, présenté le 25/2/1989 à Liège au S.B.O Congress, publié dans les Bulletins de la Société Belge d'Ophtalmologie, 230, 85-93, 1989
    • Leys A., Vryghem J.C., Van Ruymbeke K. (Leuven), Les aspects cliniques de la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada en Belgique, présenté le 25/2/89 à Liège au S.B.O. Congress, publié dans les Bulletins de la Société Belge d'Ophtalmologie, 230, 95-103, 1989
    • Vryghem J.C., La chirurgie de la cataracte via mini-incision grâce à la phaco-emulsification, présenté le 3/6/1993 à Bruxelles lors d’un symposium pour les médecins généralistes sur les Minimal Access Techniques, organisé par la Clinique Saint-Jean, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean
    • Vryghem J.C., Oogheelkunde in het daghospitaal, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean à l’occasion de l’ouverture du Day-Clinic, 9/12/1994
    • Vryghem J.C., Les implants pliables en chirurgie de la cataracte, présenté le 10/6/1995 à Bruxelles lors d’un symposium pour les médecins généralistes sur la Head-and Neck pathology, organisé par la Clinique Saint-Jean, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean, 6/95
    • Vryghem J.C., Bastin I., One Year of Experience with the Corneal ISH-66 HEMA lens, présenté le 3/10/1995 à Amsterdam au XIIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Philips B., Declerck A., One Year of Experience with Temporal Corneoscleral no-stitch incisions, présenté le 2/12/1995 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1995
    • Vryghem J.C., Amery S., Philips B., Topical anesthesia without sedation as a standard procedure for cataract surgery: disadvantages ?, présenté le 28/11/1996 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1996, publié dans le Journal du B.S.C.R.S., Vol. 5, no 2, 1997
    • Vryghem J.C., Druppelanesthesie als standaardprocedure in de cataractchirurgie, présenté le 6/6/1998 à Bruxelles lors d’un symposium pour les médecins généralistes sur les nouvelles technologies médicales, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean, 1/1997
    • Vryghem J.C., Phakic implants for correction of myopia and hyperopia, présenté le 1/2/97 à Anvers au International course on Refractive Surgery, publié dans le Journal du B.S.C.R.S., Vol. 5, no 2, 1997
    • Vryghem J.C., La correction chirurgicale des erreurs de la réfraction, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean, 6/1997
    • Mathys B., Vryghem J.C., Moriën A., Foldable silicone lenses and YAG-Laser capsulotomy, présenté le 29/11/1997 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1997
    • Vryghem J.C., Joniau I., Moriën A., Philips B., Astigmatism-correction by acurate keratotomy during the same procedure as cataract surgery, présenté le 29/11/97 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1997, publié dans le Journal du B.S.C.R.S., Vol. 6, no 1, 1998
    • Vryghem J.C., LASIK : la fin de l'ère des lentilles de contact ?, publié dans les Nouvelles de la Clinique Saint-Jean, 1/1998
    • Vryghem J.C., PRK retreatments for residual myopia and astigmatism, présenté le 28/11/1998 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1998
    • Vryghem J.C., De Smedt E., Implantation of the AMO-Array multifocal intra-ocular lens: first results, présenté le 28/11/1998 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1998, publié dans le Journal du B.S.C.R.S., Vol. 7, no 2, 1999
    • Vryghem J.C., Wirix M., De Smedt E., Correction of presbyopia after cataract surgery, using foldable multifocal intra-ocular lenses, présenté le 27/11/1999 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1999
    • Vryghem J.C., De Smedt S.K., Clear lens extraction to correct hyperopia in combination with arcuate keratotomy in case of astigmatism, présenté le 27/11/99 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1999, publié dans les Bulletins de la Société Belge d'Ophtalmologie, 277, 43-51, 2000/3
    • Vryghem J.C., Chirurgie réfractive : indications et possibilités actuelles, conférence donnée le 21/6/2000 à Luxembourg lors de la "Soirée Dialogue Allergan"
    • Vryghem J.C., No nonsense cataract surgery in Y2K, contribution au cours d’instruction sur "Optimizing efficiency in phaco- and foldables surgery" le 2/9/2000 à Bruxelles au XVIIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Epithelium bound complications in Lasik, présenté le 6/9/2000 pendant le principal symposium sur les "Complications of Lasik" à Bruxelles au XVIIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Van Den Dooren E., Lasik for myopia with the Wavelight Allegretto Excimer laser: one year results, présenté le 6/9/2000 à Bruxelles au XVIIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 28/4/2001 à San Diego au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery
    • Vryghem J.C., Verhulst E., Accuracy of intra-ocular lens calculations using the Zeiss IOL Master. A prospective study, présenté le 7/12/2000 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 1999, publié dans les Bulletins de la Société Belge d'Ophtalmologie, 9/2001
    • Berliner Ch. avec la collaboration de Strum J. et Vryghem J.C., Prévention : dix questions sur les urgences ophtalmologiques, Le Vif l'Express, Dossier Santé no 9, mars 2001
    • Vryghem J.C., Henahan John F., LASIK Complications linked to the epithelium: Belgian surgeon tells when and how they occur and how to manage them, publié dans ESCRS Eurotimes, Vol. 6, Issue 4, Mai/Juin 2001
    • Vryghem J.C., No nonsense cataract surgery in Y2K+1, contribution au cours d’instruction sur "Optimizing efficiency in phaco- and foldables surgery" le 4/9/2001 à Amsterdam au XIXth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Van Cleynenbreugel H., Van Calster J., Leroux K., Predicting cataract surgery results by a simple macular function test, présenté le 3/9/2001 à Amsterdam au XIXth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 23/11/2001 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2001, présenté le 4/6/2002 à Philadelphie au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, publié dans le Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2004, Vol 30/11, pp. 2349-2353
    • Vryghem J.C., Lasik anno 2002, dans un cours sur les "Basics in Refractive Surgery", présenté le 23/11/2001 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2001
    • Vryghem J.C., Advances in Phaco-emulsification with the Sovereign phaco-emulsification system, déjeuner d’affaires organisé par De Ceunynck, présenté le 23/11/2001 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2001
    • Vryghem J.C., Leroux K., Van Cleynenbreugel H., Prediction of YAG-Laser capsulotomy outcome by a simple macular function test, présenté le 24/11/2001 à Bruxelles au Ophthmologia Belgica 2001
    • Vryghem J.C., Leroux K., Van Cleynenbreugel H., Prediction of YAG-Laser capsulotomy outcome by a simple macular function test, présenté le 24/11/2001 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2001, présenté le 10/9/2002 à Nice au XXth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Traitement chirurgical de l'astigmatisme, lecture pendant les "2èmes Journées de Réflexions Ophtalmologiques" à Paris, France, le 16/3/2002, pendant un cours organisé par le Dr. Michael Assouline de la Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris
    • Vryghem J.C., Roybeard O’hEineachain, Simple test predicts cataract surgery outcome, publié dans ESCRS Eurotimes, Vol. 7, Issue 5, Mai 2002
    • Vryghem J.C., Sallet G., Leroux K., Cataract surgery using the CrystaLens AT-45 accomodative intra-ocular lens: six months of follow-up, présenté le 11/9/2002 à Nice au XXth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 29/11/2002 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2002
    • Vryghem J.C., Van Calster J., Cataract surgery using the WhiteStar software with the Sovereign phaco-emulsification system, présenté le 29/11/2002 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2002, présenté le 8/9/2003 à Munich au XXIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Van Den Dooren E., Van Calster J., LASIK with the WaveLight Allegretto Wave Excimer laser in a multi-user center, présenté le 8 et le 10/9/2002 à Nice au XXth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 29/11/2002 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2002, présenté le 15/4/2003 à San Francisco au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 10/5/2003 à Paris au meeting annuel SAFIR
    • Vryghem J.C., Workshop on Cataract surgery for beginners, présenté le 28/11/2002 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2002
    • Vryghem J.C., Small pupil management without hooks, présenté le 29/11/2002 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2002
    • Vryghem J.C., La chirurgie réfractive et l’aptitude visuelle, conférence donnée à Bruxelles le 3/10/2002 aux XVIe Journées Nationales de Médecine du Travail, Travail et Maladie, Actualités pour la pratique du médecin du travail
    • Verweire E., avec la collaboration de Vryghem J.C., Nieuwe ogen voor vijfenveertigplussers, publié dans EOS Magazine, 11/2002, 62-66
    • Vryghem J.C., Microkeratomes, lecture pendant un cours d’instruction sur le "Lasik" au Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons à Rome le 7/2/2003, Directeur de cours : Professeur O. Serdarevic (New York, USA)
    • Vryghem J.C., Sallet G., Leroux K., Cataract surgery using the CrystaLens AT-45 accomodative intra-ocular lens: one year of follow-up, présenté le 13/4/2003 à San Francisco au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 10/5/2003 à Paris au meeting annuel SAFIR
    • Vryghem J.C., Cools D., Clinical results, contrast sensitivity and wavefront aberrations comparing the Pharmacia Tecnis Z 9000 and the Bausch & Lomb Akreos Adapt IOL's, présenté le 7/9/2003 à Münich au XXIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 28/11/2003 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2003
    • Vryghem J.C., Seiler T., Topography guided laser vision correction using the WaveLight Allegretto Wave Excimer laser with the T-CAT software, présenté le 10/9/2003 à Munich au XXIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 28/11/2003 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2003, présenté le 30/1/2004 à Liège au meeting annuel de la Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 26/3/2004 à Amsterdam au meeting annuel de la Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, présenté le 2/5/2004 à San Diego au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 8/5/2004 à Paris au meeting annuel SAFIR
    • Vryghem J.C., Cataract and presbyopia anno 2004: monovision, multifocal or accomodative lenses?, présenté le 28/11/2003 à Bruxelles à l’Ophthalmologia Belgica 2003
    • Vryghem J.C., Maris K., Bimanual phako-emulsification and implantation of the aspheric Acri.Tec Acri.Smart 36A intra-ocular lens through a 1.5 mm incision, présenté le 28/11/2003 à Bruxelles au Ophthalmologia Belgica 2003, présenté le 2/5/2004 à San Diego au meeting Acri.Tec user, présenté le 4/5/2004 à San Diego au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 20/9/2004 à Paris au XXIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Maris K., Bimanual phako-emulsification and micro-incision cataract surgery, présenté le 30/1/2004 à Liège au meeting annuel de la Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Topography guided Ablations using the Wavelight Allegretto Wave excimer laser: 1-year follow-up, présenté le 1/5/2004 à San Diego au Congrès annuel de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery
    • Vryghem J.C., La chirurgie de la cataracte par micro-incision, présenté le 5/6/2004 à Bruxelles au symposium annuel de la Clinique Saint-Jean, Bruxelles
    • Vryghem J.C., Topografie geleide behandelingen met de WaveLight Allegretto Wave Excimer laser en hun indicaties, présenté le 11/6/2004 à Vught (Pays-Bas) au premier Maurick Castle refractive meeting sur invitation du "Lasik Centrum Zuid-Nederland - Boxtel"
    • Vryghem J.C., Topography guided laser vision correction using the WaveLight Allegretto Wave Excimer laser: one year of experience, présenté le 12/6/2004 au 5th WaveLight user's meeting à Seville
    • Vryghem J.C., De Maeyer K., Multifocal ablations in myopic patients using the WaveLight Allegretto Wave excimer laser: preliminary results, conférence présentée le 19/9/2004 à Paris au XXIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons pendant un cours didactique sur "Surgical management of presbyopia", présenté le 16/3/2005 à Maastricht au 199nd meeting de la "Nederlands Oogheelkundig Gezelschap", présenté le 17/4/2005 à Washington au Symposium sur la “Cataract, IOL and Refractive Surgery" de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 14/9/2005 à Lisbonne, Portugal, au XXIIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons pendant un cours d’instruction sur la "Refractive surgery outcomes for presbyopia"
    • Vryghem J.C., Topography guided ablations using the WaveLight Allegretto Wave Excimer laser and the T-CAT software: one year of experience, présenté le 20/9/2004 à Paris au XXIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Topography guided laser treatments in post-radial keratotomy patients using the Wavelight Allegretto Wave Excimer laser ad the T-CAT software, présenté le 26/11/2004 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2004, présenté le 14/9/2005 à Lisbonne, Portugal, au XXIIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Why I don't like PRK and many other experienced surgeons together with me and thus: why I prefer LASIK, présenté le 29/1/2005 à Anvers au meeting annuel du BSCRS (Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons)
    • Vryghem J.C., Ultrathin LASIK flaps using the diposable Moria 90 head for the M2 microkeratome, présenté le 17/4/2005 à Washington au Symposium “Cataract, IOL and Refractive Surgery" de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery, présenté le 14/9/2005 à Lisbonne, Portugal au XXIIInd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, présenté le 23/11/2005 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2005
    • Vryghem J.C., Asphericity and Multifocality, présenté le 23/11/2005 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2005
    • Vryghem J.C., Small incision laser phakolysis: first experience, présenté le 23/11/2005 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2005
    • Vryghem J.C., Micro-incision Cataract surgery with implantation of Physiol Simflex IOL: early experience, présenté le 23/11/2005 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2005
    • Vryghem J.C., Collagen cross linking by UV-irradiation, présenté le 24/11/2005 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2005
    • Vryghem J.C., Multifocal ablation patterns in myopic patients create more prolate corneas and result in satisfied patients, publié dans "ESCRS Eurotimes", Mars 2006
    • Vryghem J.C., A Femtosecond Plus Excimer Laser Combination, publié dans "Cataract & Refractive Surgery Today", Mars-Avril 2006
    • Vryghem J.C., Descemet's stripping endothelial automated keratoplasty (DSAEK) for corneal edema: early results, présenté le 22/11/2006 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2006
    • Vryghem J.C., Predictability and safety of flap making in Lasik with the Ziemer da Vinci femtosecond laser, présenté le 22/11/2006 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2006
    • Vryghem J.C., UV corneal collagen cross-linking with Riboflavin for keratoconus stabilisation: One year experience, présenté le 22/11/2006 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica 2006
    • Vryghem J.C., Complications after UV Cross-Linking, présenté le 8/12/2006 Zurich à l’International Congress of Corneal Cross Linking
    • Vryghem J.C., Multifocal LASIK for Myopia, publié dans Cataract and Refractive Surgery Today Europe, Janvier-Février 2007
    • Vryghem J.C., Twee nieuwe technieken voorkomen volledige hoornvliestransplantatie: Revolutie in de oogchirurgie, publié dans EOS Magazine, Mai 2007
    • Vryghem J.C., Flap making in LASIK with the da Vinci Femtosecond Laser, présenté le 30/4/2007 à San Diego au Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery of the American Society of Cataract and Refractive Surgery
    • Vryghem J.C., Flap making in LASIK with the Ziemer Femto LDV femtosecond, présenté le 8/9/2007 à Stockholm à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Suregery)
    • Vryghem J.C., Complications in Lasik: prevention and managment, présenté le 8/9/2007 à Stockholm à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
    • Vryghem J.C., The Ziemer LDV Femtolaser: Technical Highlights, présenté le 8/9/2007 à Stockholm à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
    • Vryghem J.C., The Ziemer LDV Femtolaser: the learning curve, présenté le 8/9/2007 à Stockholm à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
    • Bertschinger D.R., Janin Y.A., Dosso A., Comparison of adapted Vryghem macular function test adn Lotmar-light interferometer in predicting visual acuity after cataract surgery, University Eye Clinic, Genève, Suisse, publié dans Acta Ophtalmologica volume 86, issue 3, Novembre 2007
    • Vryghem J.C., Small-Incision Bimanual Phaco Chop, publié dans Cataract and Refractive Surgery Today Europe, Avril 2008
    • Vryghem J.C., One-Year Experience in Flap Making in LASIK with a New-Generation Laser, présenté le 5/4/2008 à Chicago à l’ASCRS (Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery and Clinical & Surgical Staff Program)
    • Vryghem J.C., Femto-LASIK: Safely Creating Thinner Flaps, publié dans "Cataract and Refractive Surgery Today", Mai 2008
    • Vryghem J.C., International Round-Up: State of the Refractive Market, publié dans Cataract and Refractive Surgery Today Europe, Juin 2008
    • Vryghem J.C., Laser In Situ Keratomileusis with Thin Flaps Using the Moria One Use Plus Microkeratome with the 130 Disposable head, poster à l’ASCRS (Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery and Clinical & Surgical Staff Program)
    • Vryghem J.C., 5 questions to Dr Vryghem, publié dans Cataract and Refractive Surgery Today, Août 2008
    • Vryghem J.C., 90 and 80 Micron Flaps in Lasik with the Ziemer LDV FEMTOSECOND LASER, présenté le 17/9/2008 à Berlin à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
    • Vryghem J.C., Surgical Visual Rehabilitation After UV-CROSS LINKING in Keratoconus Patients: Preliminary Results, présenté le 17/9/2008 à Berlin à l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
    • Vryghem J.C., Z-LASIK in practice, publié dans le supplément de Cataract and Refractive Surgery Today, Octobre 2008
    • Vryghem J.C., Koppen C., Gibin L., Tassignon M.J., Keratitis and Corneal Scarring After UVA/Riboflavin Cross-linking for Keratoconus, publié dans le Journal of Refractive Surgery, volume 25, numéro 9, Septembre 2009
    • Vryghem J.C., Hendriks W., Surgical visual rehabilitation after UV-cross-linking in keratoconus patients: one year results, présenté le 12/9/2009 à Barcelone au XXVIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Assouline M., Cummings A.B., Daya S., Kanellopoulos A.J., Trap N.H., Complications in LASIK: prevention and management, présenté le 14/9/2009 à Barcelone au XXVIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., Bouzekri Alami R., Acri.Tec Acri.Smart 36a vs Physiol Micro AY implantation in bimanual MICS, présenté le 14/9/2009 à Barcelone au XXVIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Araujo-Gomes F., Vryghem J.C., Daya S., Presbyopia, the lens approach: state of the art, présenté le 15/9/2009 à Barcelone au XXVIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
    • Vryghem J.C., How do you introduce multifocal IOLs into your clinic?, présenté le 13/11/2009 à Moscou à l’Annual International Congress "Modern Technologies in Cataract and Refractive Surgery - 2009"
    • Vryghem J.C., Phacic IOL in keratokonus patients, présenté le 27/11/2009 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica Congress
    • Vryghem J.C., General considerations on multifocal lenses, présenté le 27/11/2009 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica Congress
    • Vryghem J.C., Epithelial problems in refractive surgery, présenté le 27/11/2009 à Bruxelles à l’Ophtalmologia Belgica Congress
    • Vryghem J.C., Crosslinking par les UV et techniques chirurgicales de revalidation visuelle chez les patients atteints de kératocône, publié dans Actualia 3/2009
    • Vryghem J.C., Surgical visual rehabilitation after CXL in Keratoconus patients: one year results, présenté le 5/12/2009 à Leipzig, Allemagne au 5th International Congress of Corneal Crosslinking
    • Vryghem J.C., Femtosecond Lasik, présenté le 26/5/2010 à Liverpool, Royaume-Uni à l’Annual Congress of the Royal College of Ophthalmologists
    • Vryghem J.C., Koppen C., Complications after CXL, publié dans Cataract and Refractive Surgery Today Europe, Mai 2010
    • Vryghem J.C. organisa l’Expert Meeting sur "Current surgical options for visual rehabilitation in keratoconus" à Paris le 3/9/2010
    • Vryghem J.C., Five Pearls for the Perfect Preoperative Examination, publié comme article principal dans Cataract and Refractive Surgery Europe, Novembre/Décembre 2010
    • Rozot P., Vryghem J.C., Cochener B., David T., Gatinel D., Innovation in Multifocal IOL's, publié comme supplement au Cataract and Refractive Surgery Europe, Novembre/Décembre 2010
    • Vryghem J.C., Current surgical options in visual rehabilitation in keratoconus: What technique to use when?, présenté le 18/2/2011 à l’ESCRS Winter Meeting 2011 à Istanbul
    • Vryghem J.C., The ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, présenté le 25/3/2011 à San Diego
    • Vryghem J.C., Mrochen M., Seiler T., Kanellopoulos J., Colin J., Cochener B., Daxer A., Alfonso J.F., Arbelaez M.-C., Alio J., Nuijts R., Çoskunseven E., Jose Güell J., Current Surgical Options for Visual Rehabilitation in Keratoconus, publié comme supplement de l’ESCRS Eurotimes, Avril 2011
    • Vryghem J.C., Why I like the Ziemer Femto LDV laser, présenté au DOC Congress le 20/5/2011 Nuremberg
    • Vryghem J.C., Physiol FineVision: a new trifocal diffractive multifocal IOL: 6 months results, présenté le 3/6/2011au Presbymania Congress à Genève
    • Vryghem J.C., Complications in Lasik: Prevention & Management, présenté le 16 Septembre 2011 à l’ESCRS Congress à Vienne
    • Vryghem J.C., Topo-guided PKR, présenté le 23/9/2011 à l’EuroKeratoConus Meeting à Bordeaux
    • Vryghem J.C., The pre-op examination: visual acuity (distance, near), macular function, astigmatism, présenté le 25/11/2011 à l’Opthalmologia Belgica Congress à Bruxelles
    • Vryghem J.C., Physiol FineVision. A new trifocal diffractive IOL: early results, présenté le 25/11/2011 à l’Opthalmologia Belgica Congress à Bruxelles
    • Vryghem J.C., Intracorneal ring segment (ICRS) implantation in Keratoconus patients in tunnels made by the Ziemer femtosecond laser, présenté le 25/11/2011 à l’Opthalmologia Belgica Congress à Bruxelles
    • Vryghem J.C., Small pupil size MICS without hooks, présenté le 28/1/ 2012 au BSCRS Winter Meeting
    • Dr. Vryghem werd uitgenodigd als gastspreker tijdens de Ljubljana refractive surgery meeting gehouden in Ljubljana, Slovenïe, van 5 tot en met 7 september 2013. Hij gaf er volgende presentaties :"New trifocal phakic IOL's" en "Surgical visual revalidation techniques in keratoconus patients"
    • Tussen 5 en 9 oktober 2013 nam Dr. Vryghem deel aan het XXXI ESCRS Congress in Amsterdam. Hij gaf er een instructional course: "Complications in Lasik: Prevention and Management" en woonde er verschillende lezingen bij.
    • Van 28 tot en met 29 november heeft Dr. Vryghem deel genomen aan het Ophtalmologica Belgica congres te Brussel waar hij de wetenschappelijke zitting van het BSCRS over Presbyopie organiseerde en zelf twee presentaties gaf over: "FineVision Diffractive IOL" en "Corneal Inlays / Raindrop Inlays"
BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99