|
Onze voorzieningen
Brussels Eye Doctors > Onze voorzieningen

Onze voorzieningen

Photo Ingrid DelaisseSluiten
Uitnodigende gebouwen

Onze kliniek is gelegen in het groene kader van de Sint-Michielslaan en bevindt zich op de eerste twee ver-diepingen van een modern gebouw.

Onze lokalen werden onlangs gerenoveerd. Ze zijn dan ook uitnodigend en comfortabel ingericht, en beant-woorden aan de recentste normen inzake veiligheid en hygiëne.

Photo Ingrid DelaisseSluiten
Ultramoderne uitrusting

De kliniek telt onder meer 3 consultatieruimtes en 2 ultramoderne operatiekamers: een ervan wordt gebruikt voor intraoculaire chirurgie en de andere is bestemd voor laserchirurgie.

Naast de wachtkamers, beschikt de kliniek ook over rustruimtes waar de patiënt na zijn ingreep kan uitrusten.

Photo Ingrid DelaisseSluiten
Alle nodige apparatuur

En ophtalmologie et en chirurgie oculaire, la technologie occupe une place de première importance. Disposer d’un équipement complet est un défi permanent que Brussels Eye Doctors s’attache à relever et cela dans un double but : le confort du patient et l’efficacité dans l’analyse et dans le traitement.

Pour le patient, il est en effet beaucoup plus confortable de n’avoir à se rendre qu’à un seul endroit pour réaliser toutes ses analyses et son traitement, de même que pour le médecin et le chirurgien il est beaucoup plus efficace de disposer de l’ensemble des outils au même endroit.

Parmi les nombreux équipements de la clinique, citons notamment :

Vijf topografen

Een topograaf is een diagnose-instrument dat verschillende parameters van het hoornvlies opmeet (kromming, dikte, verhoging).

De topograaf laat de arts vooral toe om regelmatige of onregelmatige astigmatismen (aangeboren of opgewekt) en afwijkingen op te sporen zoals keratoconus, een aandoening die een contra-indicatie is van refractieve chirurgie. Het toestel wordt tijdens de postoperatieve opvolging van een refractieve chirurgische ingreep gebruikt om complicaties te detecteren, zoals 'centrale eilanden', decentreringen en posterieure ecstasiën (een zeldzame complicatie na een lasikbehandeling).

Twee aberrometers (ray-tracing en corneal wavefront analyzer)

Een aberrometer (of wavefront analyser) is een instrument dat de oogafwijkingen meet. Een aberrome-ter bestaat uit een laser die een gelijkmatig geperforeerd masker belicht. Het laserlicht schijnt door-heen deze roosterstructuur en wordt op het netvlies geprojecteerd. Het beeld dat het netvlies bereikt, zal in meerdere of mindere mate vervormd zijn, naargelang de optische afwijkingen van het oog.

Een camera vangt het netvliesbeeld op en meet de afwijkingen van de lichtpunten. Op basis daarvan wordt er een kaart opgesteld die duidelijk de refractie van het hoornvlies aangeeft voor elk meetpunt. Op die manier kunnen niet alleen sferische en cilindrische afwijkingen worden vastgesteld, maar ook andere effecten die de kwaliteit van het gevormde beeld negatief kunnen beïnvloeden.

Een computer berekent dan op basis van de gegevens van de camerasensor de optische afwijkingen. Als het optisch systeem perfect is en er zich geen storingen voordoen, lopen de lichtstralen evenwijdig met elkaar en is het golffront vlak. Als het golffront echter vervormd is, worden de resultaten als een driedimensioneel oppervlak weergegeven.

Een pachymeter

Een pachymeter is een instrument dat de dikte van het hoornvlies meet met behulp van ultrasone tril-lingen. De dikte van het hoornvlies wordt gebruikt om de intraoculaire druk van het oog te meten.

Twee toestellen om de contrastgevoeligheid te meten
Een digitale fluoangiograaf

Een digitale fluoangiograaf is een digitale camera voor het uitvoeren van een angiografie met gebruik van fluoresceïne. Tijdens dit onderzoek worden er foto's genomen van de achterzijde van het oog (netvlies en oogzenuw achter aan het oog), nadat er een fluorescerende kleurstof (fluoresceïne) in een van de aderen werd geïnjecteerd. In enkele seconden tijd verplaatst de kleurstof zich naar de bloedva-ten binnen in het oog. De digitale fluoangiograaf brengt dan de kleurstof in beeld terwijl ze doorheen het oog wordt gevoerd.

Een OCT-scan (Optical Coherence Tomography)

De OCT-scan is een scanner die op digitale wijze en zonder het oog aan te raken de afzonderlijke mi-croscopische lagen van de achterzijde van het oog visualiseert, namelijk het netvlies en de oogzenuw. Een OCT-scan biedt het voordeel dat er geen injectie of inspuiting van contrastvloeistof hoeft te ge-beuren.

Een pupillometer

Een pupillometer is een toestel om veranderingen in pupildiameter op te meten.

Een biometer (IOL-Master)

Een IOL Master biometer is een apparaat dat ultrasone trillingen uitzendt om de aslengte van het oog en de keratometrie na te gaan (topografie van het hoornvlies).

Een spiegelmicroscoop

Een spiegelmicroscoop is een instrument voor medische beeldvorming dat nagaat hoeveel cellen er aanwezig zijn in de dikte van het hoornvlies. De microscoop neemt onder een bepaalde belichting een foto van het hoornvlies, waardoor de aanwezige cellen, hun grootte en hun vorm kunnen worden geëvalueerd.

Een gezichtsveldmeter

Een gezichtsveldmeter is een toestel dat het gezichtsveld meet en grafisch registreert.

Verschillende autorefractometers

Een autorefractometer is een toestel om op elektronische wijze de oogrefractie te meten.

Verschillende tonometers

Een tonometer is een toestel om de intraoculaire druk te meten. Er zijn twee soorten tonometers: to-nometers waarbij er een fysiek contact met het oog plaatsvindt en tonometers waarbij dat niet het ge-val is. Wanneer er fysiek contact plaatsvindt met het oog, zoals in het geval van een applanatietono-meter, moet het oog met druppeltjes worden verdoofd. Wanneer er geen fysiek contact gebeurt, zijn deze druppels niet nodig. Dat is het geval met een airpuls-tonometer, die een luchtstraal richt op het hoornvlies. Brussels Eye Doctors gebruikt dit soort tonometer.

Photo Ingrid DelaisseSluiten
Een recente uitrusting

Het is natuurlijk een voordeel om over veel apparatuur te beschikken. Maar het is ook belangrijk dat het om recente toestellen gaat. Binnen de oogheelkunde en de oogchirurgie staat de technologie immers niet stil. Het is dan ook noodzakelijk om regelmatig de apparatuur te vernieuwen, zodat de patiënt over de aller-nieuwste technologie beschikt.

Brussels Eye Doctors doet dan ook geregeld nieuwe investeringen. Een dergelijk beleid is mogelijk door het grote aantal patiënten dat onze kliniek bezoekt. Ons beleid werd trouwens nog heel recent in de praktijk ge-bracht: onlangs renoveerde de kliniek nog volledig zijn laserplatform door de Laser Excimer Wavelight Alle-gretto Eye-Q 400 te vervangen door de Laser Excimer Amaris Schwind 750S. Deze excimerlaser is momen-teel de meest geavanceerde laser ter wereld en biedt de grootste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor het uitvoeren van refractieve operaties.

BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99