|
Het menselijk zicht
Het oog > Het menselijk zicht

Het menselijk zicht

Het zicht als proces

Het oog is het zintuig waarmee we dingen waarnemen. Vanuit fysiologisch standpunt, is zien een proces van zintuiglijke waarneming waarbij we prikkels uit de omringende omgeving opvangen en omzetten in interne beelden die door onze hersenen worden geïnterpreteerd.

Voor onze ogen is de buitenwereld, met haar vormen en kleuren, opgebouwd uit lichtstralen. Tijdens de waarneming worden deze stralen in het oog gebundeld en geprojecteerd in een beperkte zone achter aan het oog. Deze zone doet dienst als een projectiescherm waarop de beelden worden gevormd, waarna ze vervol-gens naar onze hersenen worden doorgestuurd.

Een proces in 4 fasen

Vier elementen spelen een fundamentele rol in dit proces:

de iris is het gekleurde deel van het oog. Zoals een fototoestel, heeft ook de iris ter hoogte van de pupil een soort van diafragma om de hoeveelheid licht die binnenvalt in het oog te regelen.
de ooglens werkt als een convergerende lens. Dergelijke lenzen zetten parallelle lichtstralen om in convergerende lichtstralen die samenkomen in één centraal punt. De ooglens laat op die manier de lichtstralen die de iris opvangt, samenkomen in één centraal punt van het netvlies, achter in het oog.
het netvlies doet dienst als een soort projectiescherm waarop de beelden worden gevormd. Het bes-taat uit elementen die heel lichtgevoelig zijn, de zogenaamde staafjes en kegeltjes.
de oogzenuw brengt de netvliesbeelden onder de vorm van zenuwimpulsen tot bij de hersenen, die de beelden interpreteren.

Gezichtsstoornissen

Het oog valt grosso modo te vergelijken met een optisch instrument. Maar het instrument kan bepaalde afwij-kingen vertonen, waardoor er gezichtsstoornissen ontstaan. De meest gekende zijn bijziendheid en verzien-dheid.

EMMETROPIE

Wanneer we normaal zien, spreken we van emmetropie of normaalziendheid. In dat geval komen de lichtstralen, zoals te zien is op het schema, perfect op het netvlies samen.

Emmetropie
Sluiten
BIJZIENDHEID

In het geval van bijziendheid (waarbij de patiënt beter voorwerpen dichtbij dan veraf ziet), is het oog te lang en komen de lichtstralen vóór het netvlies samen.

Bijziendheid
Sluiten
VERZIENDHEID

In het geval van verziendheid, ten slotte (waarbij de patiënt beter voorwerpen veraf ziet dan dichtbij), is het oog te kort en komen de lichtstralen achter het netvlies samen.

Verziendheid
Sluiten

Deze optische oogafwijkingen kunnen gecorrigeerd worden

hetzij door andere optische instrumenten te gebruiken, zoals een bril of lenzen.
hetzij via een operatieve ingreep: in dat geval wordt het probleem bij de bron aangepakt.

BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99